« Tagasi avalehele / Back to home page EST | ENG
Avaleht Festival Georg Hackenschmidt FA Concerto FA Schola Schola Gregoriana Tartuensis FA Taiji Artiklid
Toeta G. Hackenschmidti monumenti
Dokumentaalfilm G. Hackenschmidtist
G. Hackenschmidti monumendi ideelahendus
G. Hackenschmidt - eluloolisi andmeid ja saavutusi
G. Hackenschmidt filosoofina
R. Langsepa ettekanne konverentsil "Teadus, Sport ja Meditsiin X", 2017
Eesti Spordileht 1931
Kõige kuulsam eestlane

G. Hackenschmidt filosoofina

Filosoofina Georg Hackenschmidt analüüsib, kuidas universumi rütmiline energia avaldub igas üksikorganismis, kuidas on saavutatav tasakaal iseendas, inimeste vahel ning inimese ja keskkonna vahel, ning mis tegurid seda mõjutavad. Kuidas mõjutavad nende põhitõdede mõistmist aeg ja ruum, ning milline roll on selles inimese teadvusel, mälul, iseloomul ja intuitsioonil. Need on vaid mõned, kuid olulised märksõnad, mis on teenäitajateks G.H. filosoofia mõistmiseni.

G.H. lähenemise teeb haruldaseks ja hinnatavaks eelkõige see, et kogu tema kohati küllaltki keerukas formuleeringus analüüs põhineb sügavalt läbitunnetatud isiklikel kogemustel ning et kogu tema kõiksuse energiat ja rütmi ning selle kaudu inimese ja teda ümbritseva keskkonna koostoimimist analüüsivad tööd ei ole mõeldud lihtsalt filosoofilise arutlusena, vaid omavad selgelt didaktilist eesmärki – selgitades põhimõtteid ja meetodeid, mida inimesed saaksid oma igapäevaelus jälgida – et muuta täisväärtuslikumaks oma elu ning harmoonilisemaks oma suhe nii kaasolendite kui ka keskkonnaga.

G.H. filosoofilisi teoseid ei ole õhtumaade filosoofia raames võimalik – ega tegelikult ka vajalik – ühe või teise filosoofilise suuna või voolu alla paigutada. Tema tekste ei ole kohati lihtne lugeda ja mõista, sest oma ideede edasiandmiseks sobivate terminite puudumisel on ta andnud mitmetele ingliskeelsetele mõistetele (enamik tema filosoofiaalaseid teoseid on kirjutatud inglise keeles) teistsuguse tähendusvälja. Kuigi G.H. ei viita oma teostes ühelegi Ida õpetusele, tulevad tema õpetuse mõistmisel väga kasuks teadmised Vana-India ja eriti ehk Vana-Hiina kosmoloogiast, milles on detailselt käsitletud kõikeläbiva energia qi (hääld. ’tshi’) olemust ja toimimist universumis ja üksikisiku tasemel ning nendevahelist koos- ja vastasmõju.

G.H. on kirjutanud: „Olen mõistnud, et inimese kehaline süsteem on lahutamatult seotud Kosmose Energia ja Rütmiga ning oma täiuslikus olekus juhib inimese väljendusi ja käitumist just see Energia ja Rütm.“ (G.H. „Man and Cosmic Antagonism to Mind and Spirit“:10)

Kuulus Ameerika psühholoogiaprofessor Harold Kelly iseloomustas G.H. filosoofiat oma kirjas George Bernhard Shaw’le järgnevalt: „
“Tõenäoliselt saaksin välja tuua olulisema … võttes väga üldiselt kokku, mis on G.H. filosoofia põhipunktid:
1. See vaatleb ja analüüsib kosmost läbi Energia ja Rütmi.
2. See määratleb inimest kui teatud kogumi kosmilise energia väljendust.
3. See määratleb nelja erinevat inimelu seisundit:
a. Täiuslikkuse ehk Absoluutse Tõe seisund, kus inimorganism on täiuslikuks vahendajaks oma Eluenergiale
b. Suhtelise Tõe seisund, mis on kõrgeim mittetäiuslike seisundite kategoorias. Selles on inimene suhteliselt tõeseks väljundiks oma Eluenergiale. 
c. Näilise Tõe seisund, kus inimene on võimeline olema ainult näiliselt-tõeseks väljundiks oma Eluenergiale.
d. Mittetõene seisund, kus inimene ei ole tõeseks väljundiks oma Eluenergiale ja on kellegi teise poolt juhitav tundetu ja mõtlemisvõimetu tööriist.“
Kiri jätkub: 
“Kosmose defineerimine läbi Energia ja Rütmi mõistete nõuab pisut põhjalikumat abstraktset analüüsi, millele ma siinkohal pikemalt ei pea keskenduma. Need hüpoteesid pole vastuolus teaduse ega tavaloogikaga (common-sense) … Hüpoteesi peamiseks sisuks on see, et tegelikult eksisteerib vaid üks – kosmiline energia.“ (Harold Kelly G.B. Shaw’le, 9. juulil 1943: Prof. Jan Todd’i ettekandest, 2011).

G.H. on öelnud: „Minu uurimistööde eesmärgiks oli ja on – teha mõistetavaks ja tunnetatavaks inimese kehasüsteemide mõjutamismeetodite väärtus ja eesmärk ning anda inimkonnale juhtliinid, mis vastavad kehalistele tahtetendentsidele täiuslikkuse, elurõõmu, vabaduse ja rahu poole.“ (O. Langsepp, „G. Hackenschmidt“: 76)

 Vaata lisaks: Raho Langsepa ettekann konverentsil "Teadus, Sport ja Meditsiin X" neljapäeval, 9. novembril 2017 Tartus, Dorpati konverentsikeskuses.

Ettekanne on esitatud kokkuvõttena Powerpointi formaadis. 
Ettekande peamine rõhuasetus oli G. H. filosoofia 
põhiprintsiipide selgitamisel.

https://sisu.ut.ee/sites/default/files/tsm/files/0911
_langsepp_georg_hackenschmidt
_140_parand_spordis_ja_filosoofias2.pdf

***

Muusika rahule ja vabadusele 13.04.2024 Tartu Jaani kirikus

***

Alates 5. veebruarist 2024 on huvilistel võimalik liituda taiji yang stiili treeningutega

***

Georg Hackenschmidti monumendi projekt on saanud mõned viimased täpsustused

***

Valminud on dokumentaalfilm Georg Hackenschmidtist

***

 Georg Hackenschmidti mälestusmärk on saanud ideelahenduse!

***

FA Schola CD "Music from the Time of Marco Polo"

***

FA Schola CD "The Sound of Mediaeval Flute"