« Tagasi avalehele / Back to home page EST | ENG
Avaleht Festival Georg Hackenschmidt FA Concerto FA Schola Schola Gregoriana Tartuensis FA Taiji Artiklid
Kontserdid 2024
Kontserdid 2023
Kontserdid 2022
Kontserdid 2021
Kontserdid 2020
Kontserdid 2019
Kontserdid 2018
Kontserdid 2017
Kontserdid 2016
Kontserdid 2015
Kontserdid 2014
Kontserdid 2013
Kontserdid 2012
Kontserdid 2011
Kontserdid 2010
Kontserdid 2009
Kontserdid 2008
Kontserdid 2007
Kontserdid 2006
Kontserdid 2005
Kontserdid 2004
Festivitas Artiumi Klassika
Toomkontserdid
Morgensterni Muusikasalong
Ăśldist

 

 

FA Concerto

Festivitas Artium kasutab kontserdikorralduses kaubamärki FA CONCERTO, kontserdiagentuur. Mõistagi on noodinime tähistav FA siinkohal lĂĽhendatud Festivitas Artiumist. Selle kaubamärgi loomise eesmärk oli muuta nimi pisut lĂĽhemaks ning lihtsamini väljaöeldavamaks.

Nii on FA Concerto juba teine Festivitas Artiumist välja kasvanud kaubamärk varajase ja orientaalse muusika keskuse FA Schola kõrval. Kahtlemata võib edaspidi erinevate kultuurhariduslike seminaride, taiji-treeningute ja erinevate kursuste puhul jätkuvalt kohata ka vana head Festivitas Artiumi nime.

Põgus pilk ajalukku. Festivitas Artium sai asutatud juriidilise organisatsioonina esmalt Rahvusvahelise Tartu Vanamuusika Festivali korraldamiseks aastal 1996. Kuna festivali eesmärk oli pakkuda muusika kõrval ka teisi kunstiliike, nagu kujutav kunst, teater ja tants ning samuti oli eesmärgiks luua ürituste ümber eriline miljöö, siis tundus ladinakeelne nimi Festivitas Artium - 'kunstide pidu' - igati sobivana. Kuna festivali üheks huvikeskmeks oli Euroopa varasem kultuur, mille üheks
olulisimaks siduvaks keeleks kunsti, teaduse ja religiooni vallas oli ladina keel, polnud ka keele valik juhuslik.

Mida me sel ajal aga ette ei näinud, oli see, et õige pea pärast Tartu Vanamuusika Festivali sündi hakkas Festivitas Artium korraldama isesesisvaid kontserte ja kontsertsarju (Toomkontserdid, Morgensterni Muusikatund, Festivitas Artiumi klassika) ning oleks olnud justkui tähtis, et kontserte ning üritusi korraldava organisatsiooni nimi ka meelde võiks jääda. Kui nime taust muus osas oli põhjalikult läbi mõeldud, siis siinkohal võiks tunnistada ehk väikest vajakajäämist... Tõenäoliselt oleme paljudele oma juba ligi kahekümne tegevusaasta jooksul meelde jäänud ka nime poolest, mida pole võimalik meelde jätta: "Fertilitas, Festilitas, mingi fest....".

FA Klassika kontsertsari toimus aastatel 2002 – 2003. Sarja kontsertide sisuks oli varajane ning orientaalne muusika, mis on ühel või teisel moel kujunenud muusikamaailma klassikaks.

Toomkontsertide sarja korraldas Festivitas Artium Tartus jaanuarist 2000 kuni maini 2002. Toomkontsertide sari järgis oma ülesehituselt Tartu Vanamuusika Festivali põhijooni - seda nii muusika valikul kui selles, et muusikat ilustreerisid loengud, mis heidatsid valgust ajaloolisele taustale laiemalt. Kontsertsari püüdis lähtuda terviku "ajalugu, kultuur ning akadeemilisus" ideest, mis oma sobivust Tartusse igati õigustas. Toomkontsertide eesmärgiks oli Tartu Toomkiriku varemete konserveerimisvajadusele tähelepanu juhtimise kõrval ka Tartu varasema ajaloo teadvustamine, mis annaks sügavama teadmise oma varasemast kultuuritaustast ning muudaks linna huvipakkuvamaks ka külalistele.

Morgensterni Muusikasalongi kontsertide programmides (1998 - 2000) kõlas Euroopa varajane – ehk teisiti öelduna – eelklassikaline muusika. Kavas oli nii soolo- kui ansamblikontserte. Morgersterni saali meeldivale õhkkonnale lisasid sundimatust esinejatepoolsed kommentaarid. Toomkontsertide sarja täiendava Morgernsterni Muusikatunni eesmärgiks oli varajase muusika tutvustamise kõrval esinemisvõimaluste pakkumine peamiselt Tartus sellel võrdlemisi vähetuntud alal tegutsevatele professionaalidele ning muusikaõppuritele. Kontserdid pakkusid varajase muusika sõprade kõrval huvi ka nooremale kuulajale ning olid loomulikult meeliköitvaks muusikaliseks vahepalaks kõigile, kes olid võtnud ette meeldiva jalutuskäigu laupäevalõunasel Toomemäel.

***

Muusika rahule ja vabadusele 13.04.2024 Tartu Jaani kirikus

***

Alates 5. veebruarist 2024 on huvilistel võimalik liituda taiji yang stiili treeningutega

***

Georg Hackenschmidti monumendi projekt on saanud mõned viimased täpsustused

***

Valminud on dokumentaalfilm Georg Hackenschmidtist

***

 Georg Hackenschmidti mälestusmärk on saanud ideelahenduse!

***

FA Schola CD "Music from the Time of Marco Polo"

***

FA Schola CD "The Sound of Mediaeval Flute"